Velkommen til utstilling. Åpner Lørdag 15. okt. kl. 12.00. Varer til 05. nov.