Åpner lørdag 7. mai 12-16. Varer fra 7. – 21. mai 2022.

Edda Holmesland
Maleri – Grafikk – Tekstil

Anna Berthelsen
Maleri – Grafikk